Als u iemand iets uit uw nalatenschap wilt schenken, hoeft u deze niet per se als erfgenaam aan te wijzen. In plaats daarvan kan de erflater een legaat aan de betrokkene nalaten en hem of haar zo een appartement, een bepaald voorwerp of zelfs een geldsom schenken. In dit artikel hebben we voor u op een rijtje gezet waar u aan moet denken bij legaten, welke soorten legaten er zijn, waarom u zeker een plaatsvervangend legataris moet aanstellen en welke wettelijke regelingen er gelden voor legaten.

De erfenis in één oogopslag

Als een erflater iets uit zijn nalatenschap aan een persoon wil nalaten zonder hem als erfgenaam aan te wijzen, kan hij een legaat bestellen.
In tegenstelling tot de erfgenamen geldt de legataris niet als rechtsopvolger van de erflater. • Het onderwerp van een legaat kan van alles zijn, bijvoorbeeld een geldsom, een appartement, of een vruchtgebruik of gebruiksrecht.
Bij waardevolle erfenissen dient de erflater te letten op de toepasselijke erfbelastingaftrek, aangezien ook erfenissen onderworpen zijn aan successierechten.
Om ervoor te zorgen dat er geen geschil ontstaat over de nakoming van de erfenis, moet dit duidelijk worden geregeld in het testament of erfrecht.

Een gespecialiseerde advocaat erfrecht, meer informatie kunt u ook vinden op erfrechtonline.nl, kan u ondersteunen en ervoor zorgen dat uw wensen ook daadwerkelijk worden vervuld.

Wat is een erfenis?

Een legaat is dat deel van een nalatenschap dat een erflater na diens overlijden aan een bepaalde persoon wil schenken zonder die persoon als erfgenaam aan te wijzen. Legacy is wettelijk geregeld als het recht van de legataris om het voorwerp van de erfenis van de erfgenamen te eisen. Een legaat maakt altijd deel uit van een testament of erfrecht. Zonder zo’n testamentaire beschikking kunt u geen legaten vestigen.

Een legataris moet duidelijk onderscheiden worden van een erfgenaam. Terwijl een erfgenaam wordt beschouwd als de rechtsopvolger van de erflater en aanspraak heeft op delen van de respectieve erfenis, heeft een legataris over het algemeen geen aanspraak op een erfenis. Hij heeft alleen het recht om de teruggave of de vervulling van de erfenis van de erfgenamen te eisen. Een legataris is dan ook niet gerechtigd om een ​​verklaring van erfrecht aan te vragen. Er is veeleer sprake van een contractuele relatie tussen de erfgenamen of de zogenaamde lasthebber, d.w.z. de schuldenaar, jegens de legataris.

Naast het aanwijzen van een legataris dient u altijd een vervangende legataris aan te wijzen. De wet bepaalt dat een legaat verbeurd wordt verklaard als de legataris eerder overlijdt dan de overledene of de legaat niet wil aanvaarden. Als u echter een vervangende legataris aanwijst, zou die legataris in een dergelijk scenario de legaat ontvangen.

Nalatenschap of erfenis